Om Quality of Service

Quality of Service är ett renodlat IT-Företag som startade med IT-Support för små och medelstora företag
och har därifrån växt till att ha en rad kundanpassade tjänster.

Vårt fokus har alltid legat på kundanpassade och flexibla lösningar då vi vet att varje kunds
situation och behov är unik .

Våra tekniker har lång praktisk erfarenhet av drift och IT-Support

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder med sina IT-Behov . Såväl det praktiska som
planeringen för framtiden. Målet är alltid att få en effektivare IT som verkligen
fungerar som det hjälpmedeln där är tänkt till.Quality of Service AB
Holländargatan 21a
111 60 Stockholm
Telefon: 08 502 554 00

TeamViewer:
Win: Quick Support
Win: Full Version
Mac: Quick Support
Mac: Full Version