Hem / Om oss / Om QOS / Miljö

Miljö

IT-användning belastar miljön i form av bland annat energiförbrukning, kemikalier, transporter och avfall. Samtidigt skapar IT möjligheter att effektivisera och ändra beteenden som minskar vår miljöpåverkan.

IT kan minska miljöpåverkan

Genom att effektivisera processer såväl inom som genom IT minskar verksamhetens miljöpåverkan.

För att förbättra miljömedvetenheten kring IT behöver man se över sin verksamhet och identifiera möjliga förändringsområden. Vad man kan göra, och vad som är lämpligt att göra, beror givetvis på hur just din verksamhet ser ut, men alla kan göra något och tillsammans åstadkommer vi mycket!

Grön IT

Det ska vara lätt att göra rätt och genom att välja Gröna IT-tjänster från QOS, kan din miljöpåverkan minska på följande sätt:

  • Analys av nuläge och förslag till förbättringar
  • Inköp av miljömärkta produkter via QOS
  • Moderna och effektiva IT-tjänster från miljövänliga datahallar
  • Miljövänligare användning av IT
  • Återanvändning, återvinning och avfallshantering
  • Miljömärkta produkter
  • Miljömärkt frakt
  • Miljövänliga persontransporter
miljo

 

För att minska påverkan från kemikalier och transporter kan man ställa krav på tillverkarna och välja de miljöbästa alternativen. När du väljer Grön IT från QOS får du hjälp med att hitta miljöcertifierade produkter.

QOS erbjuder IT-tjänsterna du behöver, som funktionstjänster för serverdrift, central datalagring, mail, virtuella servrar och virtuella PC från miljöcertifierade datahallar. Allt för en grön och problemfri IT-tillvaro!

Grön IT, både billigare och bättre

Merparten av ITs miljöpåverkan kommer från själva användningen. Du kan göra stor skillnad genom att välja moderna och effektiva IT-tjänster och påverka användarnas beteende.

På kontoret kan man se över antalet skrivare, arbeta för färre utskrifter och stänga av datorer när de inte används, och så vidare. Möjligheterna är oändliga!

Kort sagt: Grön IT är billigare och bättre IT.

Intresserad?

Kontakta oss gärna om du är intresserad av Grön IT. Vi besöker dig och går tillsammans i lugn och ro igenom ditt företags behov och vilka tjänster som kan passa. Därefter får du ett förslag på tjänster och kostnadsförslag.

Läs mer om några av våra parters & underleverantörers miljöåtaganden:

Ryskaposten – Våra lokala bud

Ragn-Sells – Vår återvinning

IP Only – Drift av serverhall med 100% grön el

M – Vi använder bilpool för lägre miljöpåverkan

Lenovo – PC datorerna vi rekommenderar, även av miljöskäl

Apple – Vi rekommenderar Mac, iPhone och iPad av miljöskäl